DECAMERON / SILENT GENERATION _ 9. / 10. 7. 2021 _ 19:00_Štúdio 12 (Jakubovo námestie 12) _ Bratislava

VSTUPENKY

foto: Jakub Gulyás

Tak ako po najväčšej radosti prichádza zvyčajne smútok, aj smútok končí sa veselím,
ktoré po ňom nasleduje. (Giovanni Boccaccio: Dekameron)

DEKAMERON / Silent Generation je kolážou piatich medzigeneračných dialógov.
Boccacciov renesančný text sa v inscenácii spája so vzácnymi skutočnými príbehmi,
ktoré tu prerástli do tichej hudby ľudských hlasov.

Réžia / koncept / hlas / scéna: Peter Mazalán
Účinkujú: Magdaléna Blahušiaková, Milada Synková, Jana Oľhová, Annamária Janeková, Verona Kita Mazalanova, Felix Kita, Francesco Machats
Členovia Speváckeho zboru mesta Bratislavy
Hudobná réžia a dramaturgia, dirigovanie, spev: Eva Šušková
Theorba, gitara: Jakub Mitrík
Dramaturgická spolupráca: Miro Dacho
Kostýmová spolupráca: Simona Vachálková
Pohybová spolupráca: Petra Fornayová

Predstavenie je podporené z Grantov EHP a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a je aktivitou v rámci projektu EMIA – Empathy in Art.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Bratislavský samosprávny kraj.
Partnermi projektu sú Fakulta architektúry a dizajnu STU a Štúdio 12.