Ako nezávislý umelec sa so svojim občianskym združením uchádzam o vašu pomoc, aby sme mohli naďalej tvoriť aj apelatívne projekty, ktoré vzdelávajú.

Ďakujeme.

 

2%
údaje potrebné k zaslaniu 2% z daní:

Názov: KunstPlay
Forma: Občianske združenie
Sídlo: Starorímska 3
851 10 Bratislava
IČO: 51870738
DIČ: 2120831097
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK34 0900 0000 0051 5234 3638
BIC – SWIFT: GIBASKBX

Viac informácií tu.