Photo by Joseph Marcinsky_ (133)

photo gallery

Už stačí / Ich habe genug je  divadelným projektom, ktorého cieľom je prispieť k diskusii o rovnosti a tolerancii medzi ľuďmi. Kantáta v spojení s textami Hermanna Hesseho sa v inscenácii stáva nahliadnutím do prežívania homosexuálne orientovaného človeka.  Je tu Bachovo dielo zdanlivou estetizujúcou nádherou, ktorá ostáva iba formou na prekrytie pochýb, strachu alebo nedôvery? Je táto hudba nadčasovej kvality už iba vyprázdnenou modlitbou, ktorá reprezentuje len skladateľovo majstrovstvo? Dokáže divák zažiť novú kvalitu kontemplácie a hlbokým počúvaním v prítomnosti skutočného, dotknutého človeka sa otvoriť pochopeniu ľudskej odlišnosti a túžby po lepšom bytí?

Hudba:  Johann Sebastian Bach
Text:  Demian: Hermann Hesse
Koncept, réžia, scénografia:  Peter Mazalán
Choreografia:  Juraj Korec
Soundart, hudba:  Fero Király
Svetelný dizajn:  Jozef Čabo, Martin Ondrejka

Barokový ansámbel:

Hudobné naštudovanie, I. husle: Ľubica Habart

II. husle: Blanka Pavlovičová

Viola: Peter Vrbinčík

Hoboj: Tereza Samsonová

Violončelo: Pavol Mucha

Kontrabas: Ján Prievozník

Theorba: Jakub Mitrík

Organ: Silvia Urdová

Premiéra: online – Opera Štátneho divadla Košice: 1. decembra 2021 / 19:00